CHEMISTRY

[[ PACK ]] CHEM M.4 Term 2

★ รหัสคอร์ส : CHEMPACKM4T2 ★


〰️ เนื้อหาละเอียด เคมี ม.4 เทอม 2 ครบทุกบท (*เรียงบทตามเตรียมอุดมฯ )

〰️ คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาละเอียดของแต่ละบท

〰️ เนื้อหาในคอร์ส ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 20-30 ชั่วโมง


พันธะเคมี

ถ้าเปรียบปริมาณสารสัมพันธ์ คือหัวใจ บทพันธะเคมีก็เหมือน”ปอด” ครับ ในบทนี้เราจะกล่าวถึงว่าทำไมธาตุต้องเกิดพันธะ เกิดไปเพื่ออะไรก็ และปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การสังเคราะห์สารประกอบ สิ่งใหม่ๆ ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากการสร้างพัรธะกันของอะตอม  ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 50% คำนวณ 50% )


แก๊ส

แก๊ส คือสถานะหนึ่งของสสารที่แทบจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวต่อกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาพื้นฐานของแก๊ส ที่ว่าด้วยเรื่องของ “แก๊สอุดมคติ” กับนักวิทยาศาสตร์ 6 ท่านที่ศึกษาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แอบบอกนิดนึงว่า ความรู้ในบทนี้จะสามารถเอาไปต่อยอดในวิชาฟิสิกส์เรื่องแก๊สได้ด้วยนะ ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 20% คำนวณ 80% )

บทเรียนในคอร์ส

  เอกสารประกอบการเรียน
Available in days
days after you enroll
  พันธะโคเวเลนต์ (COVALENT BOND)
Available in days
days after you enroll
  พันธะไอออนิก (IONIC BOND)
Available in days
days after you enroll
  พันธะโลหะ
Available in days
days after you enroll
  แก๊ส และ สมบัติของแก๊ส
Available in days
days after you enroll

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMPACKM4T2 ★