CHEMISTRY

GAS

★ รหัสคอร์ส : CHEMGAS ★แก๊ส

แก๊ส คือสถานะหนึ่งของสสารที่แทบจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวต่อกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาพื้นฐานของแก๊ส ที่ว่าด้วยเรื่องของ “แก๊สอุดมคติ” กับนักวิทยาศาสตร์ 6 ท่านที่ศึกษาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แอบบอกนิดนึงว่า ความรู้ในบทนี้จะสามารถเอาไปต่อยอดในวิชาฟิสิกส์เรื่องแก๊สได้ด้วยนะ ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 20% คำนวณ 80% )

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMGAS ★