CHEMISTRY

Mole & Chemical Formula

( โมลและสูตรเคมี)


★ รหัสคอร์ส : CHEMMOLE ★ใครว่าเคมีไม่มีคำนวณ

การคำนวณแบบเคมีนักเรียนจะได้เริ่มศึกษาในบทนี้แหละ

การเรียนหัวข้อในบทนี้ถือว่าเป็น “ หัวใจ ” ในการศึกษาเคมีม.ปลายเลยก็ว่าได้

เพราะเนื้อหาในขทนี้จะต้องนำไปต่อยอดในอีกหลายๆบทต่อจากนี้เลย ● สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 10% คำนวณ 90% ●รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMMOLE ★