เกี่ยวกับคอร์สนี้ (M301)


คอร์สนี้ครูตุลย์รวบรวมเนื้อหา

เนื้อหาพีชคณิต ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไว้ทั้งหมดแล้ว

  1. อัตราส่วนร้อยละ
  2. เลขยกกำลัง
  3. ระบบจำนวนจริง
  4. พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
  5. สมการเชิงเส้น
  6. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  7. พาราโบลา

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น อยากทบทวน หรือ ยังไม่เคยเรียนเคมีมาเลยรายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส :M3012023 ★