CHEMISTRY

Electrochemistry ( ไฟฟ้าเคมี )

★ รหัสคอร์ส : CHEM63 ★


บทส่งท้ายในเคมีม.ปลาย เป็นบทไม่ใหญ่มาก แต่เด็กๆส่วนมากจะงง

สับสนกับคำ กับค่าต่างๆที่ปรากฎในบทนี้

เพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ครูตั้มที่จะเรียบเรียง คำและค่าต่างๆให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วจะรออะไร ไปลุยกันเลย

● สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 50% คำนวณ 50% ●


รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEM63 ★