CHEMISTRY

[[ PACK ]] CHEM M.5 Term 2

★ รหัสคอร์ส : CHEMPACKM5T2 ★


〰️ เนื้อหาละเอียด เคมี ม.5 เทอม 2 ครบทุกบท (*เรียงบทตามเตรียมอุดมฯ )

〰️ คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาละเอียดของแต่ละบท

〰️ เนื้อหาในคอร์ส ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 20-30 ชั่วโมง


เคมีอินทรีย์

เคมีบรรยาย ได้ยินชื่อนี้หลายๆคนก็ส่ายหน้าแล้ว เพราะคิดว่าคือเรื่องที่ยาก หน้าที่ของครูตั้มในบทนี้จะคล้ายๆกับ โค้ช ที่แปลภาษาเคมีที่เข้าใจยากให้เข้าในง่ายๆในแบบฉบับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ติดตามได้ไม่สับสัน การบรรยายของครูตั้มจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้แล้วลงกดเข้าไปดูได้เลย สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 100% คำนวณ 0%


ปิโตรเลียม และ พอลิเมอร์

บทนี้เป็นเคมี พาร์ทความจำ จำล้วนๆไม่ต้องอะไรเลย น่าจะเหมือนเป็นการมาอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังและไกด์แนวทางของข้อสอบเสียมากกว่า สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 100% คำนวณ 0%

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMPACKM5T2 ★