CHEMISTRY

[[ PACK ]] CHEM M.4 Term 1

★ รหัสคอร์ส : CHEMPACKM4T1 ★〰️ เนื้อหาละเอียด เคมี ม.4 เทอม 1 ครบทุกบท (*เรียงบทตามเตรียมอุดมฯ )

〰️ คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาละเอียดของแต่ละบท

〰️ เนื้อหาในคอร์ส ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 20-30 ชั่วโมง


เนื้อหาทั้งหมดในคอร์สนี้

โครงสร้างอะตอม - เริ่มต้นวิชาเคมีม.ปลาย คือต้องเริ่มที่บทนี้ โครงสร้างอะตอมเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาวิขานี้ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติของการค้นพบอะตอม การศึกษาให้ได้มาซึ่งแบบจำลองอะตอมต่างๆ เป็นเนื้อหาบรรยายเกือบทั้งบท ลองมาฟังนิทานเรื่องของอะตอม ดูนะครับ ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 90% คำนวณ 10% )

ตารางธาตุ - ชื่อบทก็ชัดเจนดีนะ เราจะได้เรียนเกี่ยวกับตารางธาตุ ตั้งแต่แรกเริ่มการบรรจุธาตุลงในตาราง จนถึงคุณสมบัติของธาตุตามหมู่ ตามกลุ่มต่างๆ ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 80% คำนวณ 20% )

ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 - ใครว่าเคมีไม่มีคำนวณ การคำนวณแบบเคมีนักเรียนจะได้เริ่มศึกษาในบทนี้แหละ การเรียนหัวข้อในบทนี้ถือว่าเป็น “หัวใจ” ในการศึกษาเคมีม.ปลายเลยก็ว่าได้ เพราะเนื้อหาในขทนี้จะต้องนำไปต่อยอดในอีกหลายๆบทต่อจากนี้เลย ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 10% คำนวณ 90% )

บทเรียนในคอร์ส

  เอกสารประกอบการเรียนคอร์ส
Available in days
days after you enroll
  ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี (Laboratory safety)
Available in days
days after you enroll
  โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure)
Available in days
days after you enroll
  ตารางธาตุ (Periodic table of the Element)
Available in days
days after you enroll
  โมลและสูตรเคมี
Available in days
days after you enroll

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMPACKM4T1 ★