CHEMISTRY

Organic Chemistry

★ รหัสคอร์ส : CHEMORGANIC ★


เคมีอินทรีย์

เคมีบรรยาย ได้ยินชื่อนี้หลายๆคนก็ส่ายหน้าแล้ว เพราะคิดว่าคือเรื่องที่ยาก หน้าที่ของครูตั้มในบทนี้จะคล้ายๆกับ โค้ช ที่แปลภาษาเคมีที่เข้าใจยากให้เข้าในง่ายๆในแบบฉบับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ติดตามได้ไม่สับสัน การบรรยายของครูตั้มจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้แล้วลงกดเข้าไปดูได้เลย สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 100% คำนวณ 0%
รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMORGANIC ★