CHEMISTRY

Chemical Bonding

★ รหัสคอร์ส : CHEMBONDING ★พันธะเคมี

ถ้าเปรียบปริมาณสารสัมพันธ์ คือหัวใจ บทพันธะเคมีก็เหมือน”ปอด” ครับ ในบทนี้เราจะกล่าวถึงว่าทำไมธาตุต้องเกิดพันธะ เกิดไปเพื่ออะไรก็ และปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การสังเคราะห์สารประกอบ สิ่งใหม่ๆ ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากการสร้างพัรธะกันของอะตอม ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 50% คำนวณ 50% )


บทเรียนในคอร์ส

  เอกสารประกอบการเรียน
Available in days
days after you enroll
  พันธะโคเวเลนต์ (COVALENT BOND)
Available in days
days after you enroll
  พันธะไอออนิก (IONIC BOND)
Available in days
days after you enroll
  พันธะโลหะ
Available in days
days after you enroll

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMBONDING★