เกี่ยวกับคอร์สนี้ (C303)

คอร์สนี้ครูตั้มรวบรวมเนื้อหา เคมีบรรยาย ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไว้ทั้งหมดแล้ว

  1. โครงสร้างอะตอม
  2. ตารางธาตุ
  3. สารประกอบ
  4. ปริมาณสานสัมพันธ์
  5. แก๊ส และ สมบัติของแก๊ส
  6. การทดลอง

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น อยากทบทวน หรือ ยังไม่เคยเรียนเคมีมาเลย

บทเรียนในคอร์ส


  เอกสารประกอบการเรียน
Available in days
days after you enroll
  โครงสร้างอะตอม และ ตารางธาตุ
Available in days
days after you enroll
  สารประกอบไออนิก และ สารประกอบโคเวเลนต์
Available in days
days after you enroll
  ปริมาณสารสัมพันธ์เบื้องต้น
Available in days
days after you enroll
  แก๊ส และ สมบัติของแก๊ส
Available in days
days after you enroll
  หลังเรียน
Available in days
days after you enroll

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส :CADVANCE ★